Zostań Darczyńcą

Podkarpacki Teatr Muzyczny HALKA działa jako Stowarzyszenie i jest podmiotem samofinansującym się, powołanym w celu popularyzacji  szeroko rozumianej kultury muzycznej i teatralnej.

Członków Zespołu łączy wspólna pasja, a realizowane przez nas działania artystyczne są możliwe dzięki wsparciu otrzymywanemu z różnych źródeł.

Zapraszamy do wspierania działań Teatru HALKA oraz do wspólnego kreowania naszej oferty artystycznej zarówno osoby prywatne jak i instytucje, którym bliska jest muzyka i teatr.

Cenne dla nas są także Wasze głosy i propozycje realizacji przedsięwzięć artystycznych, które mogą powstać dzięki WASZEJ POMOCY !


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny HALKA
Ul. St. Okrzei 7
35-959 Rzeszów

NIP 8133810104
KRS 0000780596

mBank: 42 1140 2004 0000 3302 7876 6014