ZAMEK NA CZORSZTYNIE

Chwalimy się ? ❤
W ramach Programu Mecenat Kulturalny 2022, nasz Teatr otrzymał dofinansowanie z BUDŻETU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO na realizację opery Karola Kurpińskiego
Z A M E K N A C Z O R S Z T Y N I E . Opera powstała w 1819 r.
Premierę spektaklu obejrzą Państwo w dniu 11 LISTOPADA br. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Obsada:
Bojomir na Buczaczu – Tomasz Furman
Dobrosław na Czorsztynie –  Andrzej Alberski
Wanda (córka Dobrosława) – Natalia Wójcik
Łucja (powiernica Wandy) – Natalia Wójcik
Nikita (włościanin z Węgier) – Jakub Trałka
Kwartet Smyczkowy Ars Perfecta
Fortepian – Aneta Czach
Reżyseria – Tomasz Furman
Choreografia – Karol Mrzygłód
Aranżacja instrumentalna- Andrzej Mozgała
Koordynacja merytoryczna i organizacyjna – Emilia Jakubiec-Lis
Partner: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Portret hetmana wielkiego koronnego Wacława Rzewuskiego w reprezentacyjnym ubiorze narodowym (malarz nieznany).