ZAMEK NA CZORSZTYNIE czyli Bojomir i Wanda

 

 

Chwalimy się ? ❤
Nasz Teatr otrzymał dofinansowanie z BUDŻETU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO na realizację opery Karola Kurpińskiego
Z A M E K N A C Z O R S Z T Y N I E . Opera powstała w 1819 r.
Premierę spektaklu obejrzą Państwo w dniu 11 LISTOPADA br. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Obsada:
Bojomir na Buczaczu – Tomasz Furman
Dobrosław na Czorsztynie –  Andrzej Alberski
Wanda (córka Dobrosława) – Natalia Wójcik
Łucja (powiernica Wandy) – Katarzyna Liszcz-Starzec
Nikita (włościanin z Węgier) – Jakub Trałka
Kwartet Smyczkowy Ars Perfecta
Fortepian – Aneta Czach
Reżyseria – Tomasz Furman
Choreografia – Sebastian Rząd
Aranżacja instrumentalna- Andrzej Mozgała
Koordynacja merytoryczna i organizacyjna – Emilia Jakubiec-Lis
.

 

Jako ilustracje wykorzystano portret hetmana wielkiego koronnego Wacława Rzewuskiego w reprezentacyjnym ubiorze narodowym (malarz nieznany).

 

 

Na fot. Tomasz Furman i Andrzej Alberski