Studio Operowe 1952-1966

Szanowni Państwo!

Niniejszą zakładkę dedykujemy historii działalności STUDIA OPEROWEGO działającego w latach 195266 w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W kolejnych zakładkach znajdą tu Państwo dostępne nam źródła informacji, które sukcesywnie, z Państwa pomocą pragniemy poszerzać i uzupełniać (sylwetki osób, fotografie, wycinki i artykuły prasowe itp.).

Naszym celem jest zgromadzenie jak największej ilości dokumentów i świadectw dotyczących działalności tego Zespołu i przywrócenie go pamięci społecznej Rzeszowian. Przez 14 lat swojej działalności Studio Operowe WDK w Rzeszowie skupiając wokół siebie znakomitych artystów, zaprezentowało setki koncertów zdobywając uznanie na terenie całego kraju. Niestety, czas przykrył je zapomnieniem, a zachowane źródła są bardzo rozproszone i niewiele informacji zachowało się do chwili obecnej. Nieocenionym źródłem systematyzującym wiedzę w tym zakresie jest napisana z perspektywy lat praca solistki Studia Operowego Heleny Maroń pt.: Działalność Studia Operowego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w latach 195266oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąca własność Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Archiwum Państwowego w Rzeszowie oraz zbiorów prywatnych (wybrane materiały udostępniamy za zgodą ww. Instytucji.)

Wypełniając swoją działalność statutową, jako Zespół kontynuujący i nawiązujący do tradycji artystycznych dawnego Zespołu Studia Operowego, zwracamy się dla Państwa i liczymy na Państwa pomoc w odnalezieniu wszelkich śladów jego działalności.

Będziemy wdzięczni za:

każdą, najmniejszą pozornie informację, wspomnienie…
fotografie

źródła pisane

pamiątki

kontakty z informatorami

Prosimy o kontakt tel: 695 379 210
lub
teatr.halka@rzeszow.hub.pl


Emilia JakubiecLis
Prezes Zarządu