Nasz Zespół – Soliści Aktorzy

Absolwentka Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie oraz Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu; ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia (WSP Rzeszów) oraz kulturoznawstwo (URz); a także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie Muzealnictwa; adiunkt w Oddziale Etnograficznym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Pierwsze doświadczenia sceniczne i muzyczne zapoczątkowała w szkole muzycznej II stopnia w Rzeszowie w klasie śpiewu solowego Anny Budzińskiej oraz jako członek (nieistniejącego dziś) Chóru Filharmonii Rzeszowskiej; brała udział w licznych koncertach w kraju i za granicą. Za pracę artystyczną dla społeczności lokalnej została w 2003 roku uhonorowana Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr; brała czynny udział w spektaklach muzycznych, takich jak: Panna Wodna, Domek Trzech Dziewcząt, Nie kochać w taką noc – to grzech; organizowanych przez Studio Operowe Halka, działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Prezes Stowarzyszenia Podkarpackiego Teatru Muzycznego HALKA.

Absolwentka wydziału wokalno – aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Katarzyny Rymarczyk. Doskonaliła swój warsztat wokalny biorąc udział w mistrzowski kursach: Maestry Anity Garanćy, Jolanty Janucik, Marka Rzepki, Haliny Łukomskiej, Jolanty Żmurko oraz Jagny Sokorskiej. W 2007r. zadebiutowała w Operze Nova w Bydgoszczy, kreując postać I Chłopca w przedstawieniu Czarodziejski flet W. A. Mozarta. Prócz partii operowych i operetkowych, posiada bogaty repertuar oratoryjno- kantatowy jak również kameralny. Koncertowała w Czechach, Słowacji, Ukrainie, Szwajcarii, Niemczech, Węgrzech, Hiszpanii. Współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Chórem Polskiego Radia, Orkiestrą Kameralną w Bydgoszczy oraz Przemyska Orkiestrą Kameralną . Od 2011 r. Pracuje jako pedagog śpiewu solowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, od 2013r. jest wykładowcą emisji głosu w Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie, natomiast od roku 2017r. jest pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Jarosławiu. Posiada na swoim koncie wiele osiągnięć pedagogicznych na konkursach wokalnych, jej wychowankowie kontynuują naukę śpiewu na Akademiach Muzycznych.

 

 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Wokalno-Aktorskim. Laureatka III nagrody w Podkarpackim Konkursie Wokalnym im. Barbary Kostrzewskiej. Zdobyła III miejsce w „VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego” w Gliwicach; otrzymała I nagrodę w Konkursie Kameralnym dla duetów – „Głos z fortepianem” w 200. rocznicę urodzin Roberta Schumanna. Zdobyła II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina JUVENTUS-CANTI 2012 Vrable. Kreowała postać Despiny w op. Cosi fan tutte W.A. Mozarta (w ramach międzyuczelnianego projektu realizowanego przez PWST i AM w Krakowie w reżyserii Roberta Drobniuchna) w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Warszawie z towarzyszeniem orkiestry filharmonii gorzowskiej. W kwietniu 2012r. zaśpiewała partię Papageny w spektaklu operowym „Die Zauberflote” W.A. Mozarta. 8 września 2012 r. zdobyła Wyróżnienie i Nagrodę Specjalną Związku Artystów Scen Polskich w VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Złote Głosy”. Brała czynny udział jako solistka w spektaklach, takich jak: Domek trzech dziewcząt czy La Serva Padrona ( Służąca Panią) - w którym to wcieliła się w rolę Serpiny; organizowanych przez Studio Operowe HALKA działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Pedagog; instruktor wokalu; magister sztuki – absolwentka Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, w klasie fortepianu oraz śpiewu solowego; wieloletnia solistka w Chórze „Kantylena” i „Watra”, działających w Rabie Wyżnej; wielokrotnie nagrodzona prestiżowym tytułem „Talent Małopolski”, co umożliwiło jej udział w koncertach w Piwnicy pod Baranami. Jako członek Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego brała czynny udział w wielu koncertach i projektach muzycznych takich, jak m.in.: w roku 2014 uczestniczyła w nagraniu płytowym Oratorium J.K. Pawluśkiewicza Nieszpory Ludźmierskie; w roku 2015 dzieła Missa Solemnis h-moll Ignaza Rittera von Seyfrieda - płyta zdobyła nagrodę Złoty Orfeusz francuskiej Academie du Disque Lrique; Brała czynny udział w spektaklu muzycznym Panna Wodna w reżyserii Jerzego Czosnyki, w wykonaniu Studia Operowego Halka, działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W spektaklu Papa się żeni, Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia kreowała komediową postać Jadzi z Radomska. Aktualnie aktorka i członek Komisji Rewizyjnej w Podkarpackim Teatrze Muzycznym Halka Rzeszowie oraz instruktor wokalistyki i rytmiki w Rzeszowskim Domu Kultury w Rzeszowie.

Aktor Podkarpackiego Teatr Muzycznego HALKA. Członek Chóru Kameralnego działającego przy WDK w Rzeszowie; od lat 15 stu związany z amatorskim ruchem artystycznym, solista trzech chórów kościelnych działających na terenie Rzeszowa. Brał czynny udział w spektaklach muzycznych: Panna Wodna oraz w widowisku Nie kochać w taką noc- to grzech, zrealizowanych przez Studio Operowe Halka i Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka. Współpracował z Rzeszowskim Teatrem Muzycznym Olimpia przy realizacji widowiska teatralnego „LICHWIARZ”.

Ukończyła Wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie, stopień doktora sztuki muzycznej w zakresie wokalistyki - uzyskała w Akademii Muzycznej w Katowicach. Pedagog śpiewu solowego na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Muzycznej w Krakowie, w Zespole Szkół Muzycznych w Rzeszowie oraz Niepublicznej Szkole Muzycznej w Jaśle. Swoją działalność artystyczną rozpoczęła w Operze Krakowskiej. Jako solistka wykonuje muzykę oratoryjną i kameralną. Współpracowała z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Rzeszowskiej. W 2012 roku otrzymała z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2013 r. odznaczona przez prezydenta RP medalem złotym za długoletnią służbę na rzecz kultury. W roku 2015 uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury oraz promocji Rzeszowa. Przez wiele lat brała czynny udział w widowiskach muzyczno-teatralnych, realizowanych przez Studio Operowe Halka, działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Aktualnie prowadzi ożywioną działalność artystyczną, jako śpiewaczka i aktorka Podkarpackiego Teatru Muzycznego HALKA w Rzeszowie.

Ukończył Wydział Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu. Przez okres wielu lat związany z Przemyskim Teatrem „Fredreum”, a także Międzyspółdzie-lnianym Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym. Brał czynny udział jako śpiewak i aktor w spektaklach muzycznych Domek Trzech Dziewcząt oraz Panna Wodna w reżyserii Jerzego Czosnyki, a także w widowisku pt.: Nie kochać w taką noc-to grzech, pod kierownictwem artystycznym Marioli Łabno-Flaumenhaft, realizowanych przez Studio Operowe działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz w spektaklu muzycznym Pielgrzym z Dobromila w reżyserii Jerzego Czosnyki, w wykonaniu członków Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego.

Kształcenie wokalne rozpoczął w szkole muzycznej II stopnia w Tarnowie w klasie śpiewu solowego dr Alicji Płonki. Po uzyskaniu dyplomu podjął naukę w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego Prof. AM dr hab. Macieja Bartczaka. Uczestniczył w wielu warsztatach muzycznych, między innymi w warsztatach z mistrzami - Tydzień talentów w Kąśnej Dolnej gdzie uzyskał dyplom dla najbardziej obiecującego głosu. W roku 2018 zadebiutował na deskach Opery Śląskiej partią Podesty w operze Rzekoma Ogrodniczka – W. A. Mozarta. Obecnie współpracuje z Dębickim Towarzystwem Muzyczno - Śpiewaczym, gdzie dotychczas brał udział w wystawieniu takich oper jak: Straszny Dwór, Halka, Flis jak również Wesele Figara, Cyrulik Sewilski, Traviata, Zemsta Nietoperza. Ponadto współpracuje z Krośnieńskim Towarzystwem Muzycznym oraz Teatrem Muzycznym Olimpia w Rzeszowie. Jest aktywnym zawodowo śpiewakiem koncertującym zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Heleny Szubert-Słysz. W roku 1996 rozpoczął karierę solową w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, później był związany z Operą Krakowską. Współpracował także z Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Operą Bytomską, Operą Nova w Bydgoszczy, filharmoniami w Słupsku, Koszalinie, Wałbrzychu, Rzeszowie, Częstochowie. Ma w swoim dorobku m.in. role: Armanda we Frasquicie, Su Czonga w Krainie uśmiechu i Kamila de Rossillon w Wesołej wdówce - F. Lehara, Księcia Urbino w Nocy w Wenecji, Hrabiego Zedlau w Wiedeńskiej krwi oraz Eisensteina, Falkego i Franka w Zemście nietoperza - J. Straussa, Boccacia w Boccaciu F. Suppego, Noela w Królu włóczęgów R. Frimla, Freda i Pickeringa w My Fair Lady F. Lewego, Tassila w Hrabinie Maricy oraz Edwina, Boniego i Feriego w Księżniczce czardasza - E. Kalmana; Stanisława w Ptaszniku z Tyrolu K. Zellera, Księcia Lilo-Taro w Kwiecie Hawaii P. Abrahama, Remendada w Carmen G. Bizeta,  Gastona  w Traviacie G. Verdiego, Artura w Łucji z Lammermoor G. Donizettiego. Współpracował również jako solista z Orkiestrą Straussowską „Obligato”. Obecnie nauczyciel śpiewu w PSM I i II stopnia w Wadowicach.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog, animator kultury. Edukację muzyczną pobierał Ognisku Muzycznym w Rzeszowie w klasie fortepianu oraz w Państwowej Szkole Muzycznej nr 2 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w klasie śpiewu solowego. Pracował jako inspicjent, sufler i rekwizytor w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Brał czynny udział jako aktor i wokalista w spektaklach teatralnych, m.in. w spektaklu „Mąż i Żona” A. Fredro, na scenie Zamku Rzeszowskiego , a także w spektaklach realizowanych przez Studio Operowe HALKA, działające przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz realizacjach Podkarpackiego teatru Muzycznego HALKA w Rzeszowie.

 

Nauczyciel śpiewu solowego oraz fagotu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Lider i inicjator zespołu „iGramy z Pokusą”, z pochodzenia Ślemienianin, góral żywiecki, współzałożyciel wielu znanych zespołów muzycznych takich jak: Fickowo Pokusa, Siewcy Lednicy, Kapela Marcina Pokusy, Besquidians. Producent, muzyk folkowy a także śpiewak operowy. Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fagotu Krzysztofa Zabłockiego, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie śpiewu ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego, do sierpnia 2017 roku artysta chóru Opery Krakowskiej, od września 2018 roku członek Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej; laureat nagrody TVP Poznań „Eurotalent 2004”.