Alojzy Łazarek – 1903-1956

 

Wiarus, Wyd. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, Warszawa, 1923 r., nr 9, s.22.